Vĩnh Hưng Heritage

Địa chỉ: 143 Tran Phu Street, Minh An, Hội An, Việt Nam

Một số hình ảnh về khách sạn Vĩnh Hưng Heritage